Onderzoek & Life Sciences

Kwaliteit van leven van gemelde mishandelde kinderen onderzocht

Voor het eerst zijn mishandelde kinderen van 5 jaar en ouder zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste half jaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af. Na anderhalf jaar […]

Lees Meer

Statistisch Programma om voedselconsumptie te beoordelen beschikbaar

Het Statistisch Programma SPADE (Statistical Program to Assess Dietary Exposure), dat is ontwikkeld door het RIVM, is vanaf nu beschikbaar. SPADE schat de gebruikelijke (lange termijn) inname van bestanddelen in onze voeding, op basis van innamemetingen op een beperkt aantal dagen. Bij de beoordeling van de voeding van bevolkingsgroepen is men meestal geïnteresseerd in de […]

Lees Meer