Onderzoek & Life Sciences

Proefschrift wordt handleiding voor behandeling handeczeempatiënten

Proefschrift Wianda Christoffers: Hand eczema – interventions & contact allergies Zo’n tien procent van alle Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met eczeem aan de handen. Artsen baseren hun behandeling op ervaring, want naar de behandeling van handeczeem is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wianda Christoffers verzamelde en vergeleek eerder onderzoek, voerde […]

Lees Meer

Kansrijke biobased alternatieven voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’

Er liggen veel kansen voor biobased alternatieven die kankerverwekkende, giftige en andere zogenaamde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) kunnen vervangen. Sommige alternatieven zijn zelfs al direct in te zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van het RIVM en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. ZZS zijn stoffen die worden geproduceerd in […]

Lees Meer