One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Voorpaginanieuws

RIVM: Q-koorts vastgesteld bij GGZ-instelling

In een GGZ-instelling, locatie Nijmeegse Baan, is bij in ieder geval zeven personen Q-koorts vastgesteld. Door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wordt onderzocht of de schapen op het terrein van de instelling de oorzaak van de besmetting zijn.  De VWA onderzoekt samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de dieren waarmee de betreffende personen in contact […]

Lees Meer

Q-koorts bij vier bewoners Nijmeegse instelling

Vier bewoners van de psychiatrische instelling Nijmeegse Baan zijn besmet met de zogenoemde q-koorts. De vier zijn opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen, zo heeft de GGD Regio Nijmegen bekendgemaakt. Q-koorts ofwel geitengriep is goed met antibiotica te behandelen. Dieren, met name herkauwers, zijn meestal de bron van de besmetting. De Voedsel- en Waren Autoriteit […]

Lees Meer

Lyme risico in Edese bossen het grootst

De kans op de ziekte van Lyme is het grootst in de Edese bossen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wageningen UR in juli 2006 startte. Ede eindigde daarbij in de top-3 van meest gemelde tekenbeten. Daarnaast droegen teken in Ede de meeste borreliabacteriën bij zich. Dat is de bacterie die de ziekte van Lyme […]

Lees Meer

LNV waarschuwt voor gevaarlijke ziektekiemen

Bepaalde ziektekiemen die bij schapen en geiten abortus veroorzaken, kunnen ook voor mensen gevaarlijk zijn. Mensen met een verminderde weerstand, jonge kinderen, oude mensen, maar vooral zwangere vrouwen lopen verhoogd risico om ziek te worden na contact met zo’n ziektekiem. Het gaat om zogenaamde abortusverwekkers als Q-koorts, die bij kleine herkauwers tot gevolg kunnen hebben […]

Lees Meer

Ziekte van Lyme maakt veel slachtoffers

Er wordt niet snel genoeg antibiotica voorgeschreven aan mensen die gebeten worden door een teek. De huisarts zou dit sneller moeten doen, omdat teken de ziekte van Lyme overbrengen. Dit zegt Siebe Meyer, Lyme-expert bij de Stichting samenwerkende artsen en adviesorganisaties in de gezondheidszorg (SAAG)   De ziekte van Lyme verspreidt zich snel volgens cijfers […]

Lees Meer