Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Voorpaginanieuws

Gelijk speelveld met behoud landelijke expertise

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil een gelijk speelveld creeren tussen bovenregionale en regionale zorgaanbieders. Daartoe wil de NZa dat vanaf 2011 zorgaanbieders in iedere regio waar zij zorg willen aanbieden afspraken maken met het regiokantoor ter plaatse. ActiZ vindt het een goede zaak dat gewerkt wordt aan een gelijk speelveld maar is beducht voor de […]

Lees Meer

Alleen Plastisch chirurgen zijn breed opgeleid om cosmetische operaties verantwoord uit te voeren

Plastische chirurgie is tegenwoordig geen luxe meer. Door de grote vraag naar cosmetisch verbeterende operaties zijn er veel artsen die dergelijke behandelingen aanbieden. Het is echter van groot belang dat uw behandelend arts bevoegd en bekwaam is om de door u gewenste behandeling uit te voeren. Plastisch chirurgen zijn breed opgeleid om cosmetische operaties verantwoord […]

Lees Meer

De spil in de wijk

De wijkverpleegkundige was jarenlang een belangrijke schakel in de gezondheidszorg. Zij (of hij natuurlijk) kende de wijk en haar bewoners als geen ander, overzag de totale behoefte aan hulp en werkte intensief samen met andere hulpverleners.In de loop der jaren is de wijkverpleegkundige haar rol als spil in de wijk kwijtgeraakt: de werkzaamheden raakten versnipperd, […]

Lees Meer

LHV biedt geen garanties voor een toekomstbestendige huisartsenzorg

Op 17 september a.s. gaat de LHV Ledenraad een besluit nemen over het uiteindelijke akkoord tussen VWS en LHV voor 2010. Dezelfde Ledenraad gaf op 7 juli j.l. het LHV bestuur het mandaat om het voorlopige resultaat verder uit te werken. Dit voorlopige resultaat is niet alleen te lezen in de brief van voorzitter van […]

Lees Meer

Zorg niet gebaat bij meer regels en toezichthouders

De zorgbranche moet de client meer centraal stellen, stellen Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker in een brief aan de kamer. Ook willen zij de zorgaanbieders meer ruimte geven. ActiZ waardeert deze constatering. De voorstellen uit de brief beperken echter de ruimte voor de ondernemer en stellen de client niet centraler. Ruimte voor de zorgaanbieders is […]

Lees Meer