Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

“Ethische vragen bij nanotechnologie vaak te futuristisch”

Filosofen houden pleidooi: ‘Keep it real’ De ethiek die zich bezighoudt met nieuwe ontwikkelingen in de nanotechnologie, is vaak te futuristisch en speculatief van aard. Dat werpt onnodige schaduwen over ontwikkelingen die nog lang niet zijn uitgekristalliseerd. Of het speelt visionaire voorstanders van de technologie eerder in de kaart dan dat het kritische vragen stelt. […]

Lees Meer

Cees Dekker, huisarts te Urk: “Artsen snappen EPD wél!”

Gijs Herderschee stelt in zijn column van 15 mei, dat “artsen het EPD niet snappen”. Want, zo stelt Herderschee, “het besluit over invoering van het EPD is vrijwel genomen”. Uit de titel en aanhef van zijn column blijkt al, dat de heer Herderschee zélf het probleem niet snapt. Het Elektronisch Patienten Dossier (EPD) is namelijk […]

Lees Meer

Plafondeffect om van het roken af te komen

Job van der Palen wil, om plafondeffect te omzeilen onderzoeksmethodologie, meetmethoden en data-analyse flexibele lijsten ontwikkelen, met behulp van computerized adaptive testing. Zijn bedoeling is om deze flexibele vragenlijsten en de nieuwe meetmethoden te gebruiken voor longpatienten. Wellicht is dit plafondeffect ook iets voor Jos en zijn onderzoek om mensen van het roken af te […]

Lees Meer

Diagnose-Betaal-Circus

De medisch specialisten hebben in 2008 400 miljoen euro meer verdiend dan was afgesproken. Spekkopers blijken de medisch microbiologen die hun inkomen zagen verdrievoudigen van 225.000 euro naar 675.000 euro per jaar. Voorzitter W. erkent dat ze wel veel verdienen. Hoeveel ze verdienen, wil hij echter weer niet vertellen. En van terugbetalen kan geen sprake […]

Lees Meer

Zaak Kim DG: kaartenhuis psychiatrie op het spel

Een cordon van vijf gerechtspsychiaters is aangesteld om te verhinderen dat enkele fantoomdogmas’s, die de psychiatrie als medisch icoon overeind moeten houden, zullen sneuvelen. Al is het zonneklaar welke stemmen van bovennatuurlijke krachten de jongen hebben gedwongen zijn missie te volbrengen, een simpele scholing en kennis van de chemicalien waarmee gedragsdokters goochelen in hun tovenarij […]

Lees Meer