Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Voorpaginanieuws

Positie van medisch specialisten ter discussie

Nergens ter wereld verdienen medisch specialisten zo veel als in Nederland. De inkomens liggen hoger dan die in USA en elders in Europa. Elke beleidswijziging voor ziekenhuizen verloopt traag door de financiele oppositie van medische maatschappen. Daardoor zijn er thans 26 verschillende soorten DBC’s: een per wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten. Daardoor mislukken plannen van […]

Lees Meer

Gemeenten balen van al die nota’s over welzijn en gezondheid

De Wet Publieke Gezondheid (WPG, zie ook het bericht hierboven) vereist dat alle gemeenten in Nederland voor 1 juli 2011 een beleidsnota uitbrengen over de gezondheid van hun inwoners. Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vereist dat er nota’s komen: eens in de zoveel jaar. Aan de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin gaat […]

Lees Meer

Unie KBO pleit voor volledige verzorging in verzorgingshuis

Er is veel ophef over de berichten waarin gesproken wordt over het betalen voor een dagelijkse douche. Volgens de Unie KBO is dit onverteerbaar omdat een zorginstelling ervoor moet zorgen dat bewoners goede zorg krijgen. Daar hoort goede verzorging van het lichaam van clienten gewoon bij. Dit is vastgelegd in de kwaliteitswet. Hulp bij de […]

Lees Meer

Europarlement wil potentiële risico’s EMV voorkomen

Antennes, masten voor mobiele telefonie en andere bronnen van elektromagnetische velden zouden op een bepaalde afstand van scholen en gezondheidscentra moeten worden geplaatst. Dit staat in een rapport dat onlangs werd aangenomen door het Europese Parlement. Het EP vindt dat de Europese Commissie meer betrouwbare informatie beschikbaar moet maken over de effecten van blootstelling aan […]

Lees Meer

RWI: Re-integratie kan veel effectiever door goede diagnose

Professionalisering zorgt voor kostenbesparing en betere dienstverlening Voor de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werkzoekenden en (niet)uitkeringsgerechtigden wordt, inclusief gesubsidieerde arbeid, jaarlijks een omvangrijk budget van circa 2 miljard euro beschikbaar gesteld. Voor een effectieve en efficiente besteding hiervan is het noodzakelijk de vraag te beantwoorden welke client op welk moment welke dienstverlening, of helemaal geen […]

Lees Meer