Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Gemeenten balen van al die nota’s over welzijn en gezondheid

De Wet Publieke Gezondheid (WPG, zie ook het bericht hierboven) vereist dat alle gemeenten in Nederland voor 1 juli 2011 een beleidsnota uitbrengen over de gezondheid van hun inwoners. Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vereist dat er nota’s komen: eens in de zoveel jaar. Aan de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin gaat […]

Lees Meer

Unie KBO pleit voor volledige verzorging in verzorgingshuis

Er is veel ophef over de berichten waarin gesproken wordt over het betalen voor een dagelijkse douche. Volgens de Unie KBO is dit onverteerbaar omdat een zorginstelling ervoor moet zorgen dat bewoners goede zorg krijgen. Daar hoort goede verzorging van het lichaam van clienten gewoon bij. Dit is vastgelegd in de kwaliteitswet. Hulp bij de […]

Lees Meer

Europarlement wil potentiële risico’s EMV voorkomen

Antennes, masten voor mobiele telefonie en andere bronnen van elektromagnetische velden zouden op een bepaalde afstand van scholen en gezondheidscentra moeten worden geplaatst. Dit staat in een rapport dat onlangs werd aangenomen door het Europese Parlement. Het EP vindt dat de Europese Commissie meer betrouwbare informatie beschikbaar moet maken over de effecten van blootstelling aan […]

Lees Meer

RWI: Re-integratie kan veel effectiever door goede diagnose

Professionalisering zorgt voor kostenbesparing en betere dienstverlening Voor de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werkzoekenden en (niet)uitkeringsgerechtigden wordt, inclusief gesubsidieerde arbeid, jaarlijks een omvangrijk budget van circa 2 miljard euro beschikbaar gesteld. Voor een effectieve en efficiente besteding hiervan is het noodzakelijk de vraag te beantwoorden welke client op welk moment welke dienstverlening, of helemaal geen […]

Lees Meer

Wachtlijsten in GGZ jeugd met `slimmer organiseren` drastisch omlaag

Door `slimmer te organiseren in de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz) kunnen wacht- en doorlooptijden spectaculair worden verminderd. 12 teams voor poliklinische jeugdpsychiatrie slaagden erin om wachtlijsten vrijwel geheel te laten verdwijnen en doorlooptijden met 50 tot 90% te verminderen. Deze uitkomsten van het project `Versnelling in de jeugd-ggz` zijn vastgelegd in een handboek […]

Lees Meer