Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Voorpaginanieuws

VGN: Uit de aanhoudende publiciteit rond Philadelphia komt een beeld naar voren als een sector waarin de cliënt niet centraal zou staan

Het ,,schaamteloos gedrag” van bestuur en raad van commissarissen van zorginstelling Philadelphia veroorzaakt schade voor de hele gehandicaptensector. Dat zegt Paul Bottelier, oud-voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, in het maandblad voor de gehandicaptensector Markant, dat woensdag is verschenen.Philadelphia zit ernstig in de financiele problemen door verwaarlozing van de interne organisatie en gebrek aan toezicht […]

Lees Meer

Hopeloze moeder zoekt hulp

De moeder botst op het onderwijs, dat schijnbaar het best functioneert met gedrogeerde en dwangmatig psychotische kinderen. De moeder botst op de psychiatrie die harddrugs dealt als genotsmiddel en een gouden strohalm, omdat echte artsen net zo min als zijzelf een echte ziekte kunnen aantonen. De moeder en ook het welzijn van een ganse maatschappij […]

Lees Meer

Stemmen … stemmen horen… stemmen ronselen …

Politiekers, vooral zij die een verantwoordelijkheid dragen, zijn bezeten van stemmen.We leven nu in een tijd, waar het ronselen van stemmen heel belangrijk is.Onze minister van Volksgezondheid liegt zelfs voor het parlement omdat zij ijverig psychotica betoelaagt bij de onderdanen, waarmee die onderdanen onder de invloed zouden komen van de stemmen vooral dan in de […]

Lees Meer

Roken en artsen: van ‘geneeskrachtig wondermiddel’ tot ‘individuele tabaksontmoediging’

Het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1485-8 pakt uit met een historisch overzicht, waarin de afgang van het wondermiddel wordt geschetst door W.J.Mulder.Nu is het zo dat heel recent studies uitwijzen dat een ander wondermiddel, methylphenidaat verslavend werkt, psychotisch maakt en wanen veroorzaakt door het zenuwstelsel te verwoesten.Melding daarvan als reactie op het […]

Lees Meer

Politiek geschokt door hoge aantal abnormale kinderen

In Belgie weet men van niets. Of misschien toch wel  … Bij ons liegt de Minister van Volksgezondheid voor het parlement, als daar vragen worden gesteld en er cijfers worden opgevraagd. De Minister liegt, omdat ze anders zou moeten bekennen, dat er eigenlijk maatregelen zouden moeten genomen worden. Maar in dit land, kan gewoon niet […]

Lees Meer