Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

“Ethische vragen bij nanotechnologie vaak te futuristisch”

Filosofen houden pleidooi: ‘Keep it real’ De ethiek die zich bezighoudt met nieuwe ontwikkelingen in de nanotechnologie, is vaak te futuristisch en speculatief van aard. Dat werpt onnodige schaduwen over ontwikkelingen die nog lang niet zijn uitgekristalliseerd. Of het speelt visionaire voorstanders van de technologie eerder in de kaart dan dat het kritische vragen stelt. […]

Lees Meer

Cees Dekker, huisarts te Urk: “Artsen snappen EPD wél!”

Gijs Herderschee stelt in zijn column van 15 mei, dat “artsen het EPD niet snappen”. Want, zo stelt Herderschee, “het besluit over invoering van het EPD is vrijwel genomen”. Uit de titel en aanhef van zijn column blijkt al, dat de heer Herderschee zélf het probleem niet snapt. Het Elektronisch Patienten Dossier (EPD) is namelijk […]

Lees Meer