Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Waarom kregen de IJsselmeerziekenhuizen steun?

Het belangrijkste argument van minister Klink was de continuïteit van zorg. De bereikbaarheid van het ziekenhuis lag voor de bevolking in de regio noord- en oost Flevoland tegen de 45 minuten-grens aan. De continuïteit van zorg was overigens een argument naast andere. Andere overwegingen waren het feit dat de bevolking in deze regio groeide, het […]

Lees Meer

Etnische minderheden uitstekend bediend

Etnische minderheden uitstekend bediend door Canadese zorg De Canadese regering gebruikt voor haar beleid om etnische minderheden te integreren de metafoor van het mozaïek. Iedere minderheid is een glinsterend steentje in een totaal kunstwerk. De metafoor is niet die van de smeltkroes, de melting pot, waarin alle USA-minderheden in één generatie worden samengesmolten tot Amerikanen. […]

Lees Meer