Financieel Archieven | MedicalFacts.nl

Financieel

Financieel: Economie & Marketing

Martini Ziekenhuis tevreden over jaarresultaat 2014

Het Martini Ziekenhuis sluit 2014 af met een positief financieel resultaat van € 3.734.000. De omzet van het ziekenhuis stijgt autonoom ten opzichte van 2013 met 1,38%. Dit blijkt uit het jaardocument 2014. Dit ligt in lijn met de begroting zoals die was vastgesteld...

Chathulp.nu en hulpverlening.nu slaan brug tussen hulpverleners en mensen in psychische nood.

Sinds enige tijd is het mogelijk voor mensen in psychische nood om snel, anoniem en online hulp te krijgen bij psychische problemen.  Deze anonieme online hulpdienst is 24/7 dagen per week gratis toegankelijk.  In tegenstelling tot veel andere online hulp aanbieders, is online hulp,...

Aanvraag faillissement voor Kookplein B.V.

Voor Kookplein B.V. te Zwolle is faillissement aangevraagd. Dit pijnlijke, maar onvermijdelijke besluit moest worden genomen omdat Kookplein, maaltijdleverancier van onder andere Isala en Driezorg, al enige jaren structureel verlieslatend is. De financiële problemen worden veroorzaakt door een dalende afzet van het aantal maaltijden, een...

Infographic: Kleine zorgverzekeraars winnen marktaandeel

Het huidige Nederlandse zorgstelsel kent negen concerns die in totaal bijna 50 zorgverzekeraars (labels) beheren. De ‘relatief’ kleine concerns winnen de afgelopen jaren aan marktaandeel. De markt wordt nog steeds gedomineerd door de vier zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis die gezamenlijk 89 procent...

Ambulancepersoneel voert vanaf maandag 11 mei actie

Ambulancemedewerkers voeren vanaf maandag 11 mei in verschillende regio’s acties. Zij willen dat de werkgever, Ambulancezorg Nederland (AZN), snel goede cao-afspraken maakt met vakbonden FNV en CNV over verbetering van de werkomstandigheden, de werkdruk en de koopkracht. Het ambulancepersoneel werkt dagelijks onder zware omstandigheden. De...

Intrum Justitia: Ziektekosten één van belangrijkste veroorzakers financiële problemen

"Staar je niet blind op lage basispremie" Nederlanders zijn bezorgd over hun ziektekosten. De Nederlandse consument wijst de ziektekosten aan als één van de belangrijkste veroorzakers van financiële problemen. Hiermee neemt ons land een uitzonderingspositie in vergeleken met de rest van Europa. Dit blijkt uit...