ICT: Van hinder naar hulp

Naast de eerder genomen keuzes voor één huisartsinformatiesysteem (HIS) en één telefonieleverancier, maakt zorggroep Het Huisartsenteam (HHT) met alle aangesloten huisartsenpraktijken nu ook de keuze voor één centrale ICT-oplossing. Na een intensieve selectieprocedure kiest de zorggroep voor een ‘Private...

Koudwatervrees bij GGZ voor online therapie verdwenen door corona

Gedwongen door corona stapten veel therapeuten over op Zoom of Skype. Het werkt beter dan verwacht Tot voor kort was therapie-op-afstand, bijvoorbeeld via beeldbellen, voor veel medewerkers in de GGZ nog een brug te ver. Toen kwam corona. Omdat...

Lancering baanbrekend Europees digitaal zorgproject

H2O is de allereerste poging om gestandaardiseerde patiëntresultaten te verzamelen en te integreren in de besluitvorming in de gezondheidszorg - op individueel en populatieniveau - in meerdere rechtsgebieden in Europa. Het doel van het project is om door de patiënt gerapporteerde resultaten...

Kinderen met astma worden beter online gevolgd en begeleid door Luchtbrug

Het online zorgconcept Luchtbrug, initiatief van het Radboudumc, is een goede manier om kinderen met astma te volgen en te begeleiden. Door gebruik van Luchtbrug hoeven kinderen minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Bovendien kunnen zij laagdrempeliger communiceren met hun artsen...

Online tool PsyScan voor patiënt en huisarts, helpt bij diagnostiek en management van psychische klachten

Patiënten met psychische problemen en huisartsen zijn geholpen met de PsyScan, zo blijkt uit het proefschrift van arts-onderzoeker Luc Gidding (Maastricht University) naar de effecten van de online tool. Het gebruik van het online instrument dat de huisarts helpt bij de diagnose...

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst regionale huisartsenpost drechtsteden met HealthConnected

HealthConnected is een belangrijk ICT-platformvoor eerstelijnszorgverleners. Het Huisartsenpost Informatie Systeem (HAPIS)van HealthConnected is een specifiek opmaat gemaakte, flexibele en vernieuwende module voor huisartsenposten. De Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) gaat als één van de eerste huisartsenposten in Nederland over op het gebruik van...