Zorg & Veiligheid

Voorpaginanieuws

Structurele oplossing nodig voor verantwoordingsverplichting zorgaanbieders

Zorgaanbieders die onder de Wet marktordening gezondheidszorg (wmg) vallen zijn verplicht vanaf 2023 elk jaar vóór 1 juni hun financiële cijfers openbaar te maken. Het gaat daarbij om cijfers van het voorgaande kalenderjaar. Deze jaarverantwoordingsverplichting levert grote problemen op in de uitvoering. VvAA heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt voor uitstel. Op ons initiatief […]

Lees Meer

Internationale Bijwerkingenweek: samen voor veilig medicijngebruik

Elke melding geeft kennis Maandag 7 november start de internationale bijwerkingenweek, een jaarlijkse campagne waar medicijnautoriteit CBG en Bijwerkingencentrum Lareb aan meewerken. Het doel van deze week is aandacht geven aan het belang van het melden van bijwerkingen van medicijnen en vaccins. Dit jaar is er extra aandacht voor hoe patiënten en zorgverleners zelf kunnen […]

Lees Meer