Miljuschka Witzenhausen & Erwin Koeman collecteren voor Epilepsiefonds

Miljuschka Witzenhausen en Erwin Koeman zetten zich in tijdens de digitale collecte van het Epilepsiefonds. Omdat er dit jaar geen collectanten van het Epilepsiefonds langs de deuren kunnen, dragen ze op deze manier hun steentje bij. Als ouders van kinderen met epilepsie,...

ZIVVER is eerste leverancier die voldoet aan norm voor veilige zorgcommunicatie: NTA 7516

ZIVVER, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, is als eerste gecertificeerd voor de nieuwe norm voor veilige ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie. De norm NTA 7516 zorgt ervoor dat gevoelige data op een veilige wijze wordt gedeeld...

JBZ doet aangifte

Tijdens de piekdrukte als gevolg van de Coronacrisis zijn de eisen om in de zorg te werken op landelijk niveau versoepeld om tekorten in de zorg op te vangen. In deze periode heeft korte tijd iemand in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)...

Saxenburgh heropent polikliniek in De Velstroom

Nu de coronasituatie landelijk en zeker in onze regio verbetert en beperkingen worden versoepeld, heropent Saxenburgh op dinsdag 2 juni de polikliniek in De Veltstroom in Coevorden. Patiënten kunnen hier dan weer terecht voor een poliklinische afspraak, röntgenfoto en bloedprikken.

Update resultaten Monitor biologicals

Ongeveer de helft (51,5%) van de deelnemers van de Monitor biologische medicijnen heeft tenminste één bijwerking ervaren bij een biological. Het vaakst werden injectieplaatsreacties gemeld, gevolgd door infecties en huidreacties. Bot- en spierklachten waren het meest belastend, op de voet gevolgd door...

IGJ: Exportvergunning persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidszorg niet meer nodig

Met ingang van 26 mei 2020 is het niet langer nodig een exportvergunning aan te vragen voor de uitvoer naar landen buiten de EU van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen als mondneusmaskers, brillen en beschermende kleding. Exportvergunning De...

You cannot copy content of this page