Advertentie

banner medisch nieuws

In dit onderzoek is nagegaan of angst voor een tandheelkundige behandeling bij kinderen samenhangt met enerzijds een al opgedane (aversieve) ervaring met lokale injectie van een anestheticum en anderzijds het psychisch functioneren. Tevens is gekeken of deze factoren een...
De Nederlandse Vereniging van Intensive Care Verpleegkundigen (NVICV) heeft besloten zich medio 2009 aan te sluiten bij beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, zo meldt Bijzijn. De beroepsvereniging benadrukt dat ook in de toekomst de leden van de NVICV zich...
Afgelopen maandag 5 januari kondigde het GHZ een opnamestop af voor enkele verpleegafdelingen waar het Noro-virus (buikgriepvirus) was geconstateerd. Door de direct genomen verscherpte maatregelen is het virus op de afdelingen onder controle. De opnamestop voor deze afdelingen is...
Zeker een op de tien reizigers gaat zonder bescherming tegen malaria naar de tropen. Oudere reizigers lopen op pad een verhoogd risico op infecties. De helft van de reizende Nederlanders doet niets tegen een mogelijke infectie met hepatitis A. Dit...
Huidaandoeningen komen vaak voor. Ruim 12 procent van alle aan de huisarts gepresenteerde aandoeningen betreffen huidaandoeningen. Circa een kwart hiervan is chronisch. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van een huidaandoening voor iemands dagelijkse leven. Ook...
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com