ethiek

Voorpaginanieuws

‘Hoe spreekt jouw hart over deze patiënt?’

Moreel beraad is volgens kenners een prachtig instrument om betere zorg te leveren De Intensive Care (IC) is één van de afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis waar met regelmaat moreel beraad plaatsvindt. Dit is een gesprek waarin zorgverleners, onder deskundige leiding, praten over moeilijke, pijnlijke of complexe zorgsituaties die zich hebben voorgedaan. Op de […]

Lees Meer

Medisch Centrum Leeuwarden en Martini Ziekenhuis gaan samenwerken bij mensgebonden onderzoek

Het Martini Ziekenhuis Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) gaan samenwerken op het gebied van toetsing van mensgebonden onderzoek. Vandaag ondertekenen beide ziekenhuizen een intentieverklaring om samen één Regionale Toetsingscommissie te gaan vormen. Nu heeft het Martini Ziekenhuis een eigen commissie; het MCL werkt al  jaren samen met De Tjongerschans Heerenveen in de erkende Regionale Toetsingscommissie Patientgebonden onderzoek (RPTO). De toetsingscommissie wordt in […]

Lees Meer

2010 World’s Most Ethical Companies

The World’s Most Ethical Companies is een lijst van bedrijven die bedrijven die echt verder gaan dan het doen van uitspraken over zaken doen “ethisch” en vertalen die woorden in daden. WME genomineerden tonen reeel en duurzaam ethisch leiderschap binnen hun industrie. Er is geen vastgesteld aantal bedrijven die elk jaar op de lijst komen. […]

Lees Meer

Lezingen Medisch Ethische Dilemma’s

Technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg leiden tot lastige vragen voor artsen, patienten en beleidsmakers. Controversiele kwesties betreffen voortplanting en selectie van nageslacht, voorspellend genetisch onderzoek en screening, en vragen rond het einde van het leven. Een aantal van deze kwesties komt aan de orde in deze serie van zes colleges over medisch-ethische dilemma’s van Studium […]

Lees Meer

Ethiek en zorg op afstand

Op woensdag 23 september organiseerde het CEG in samenwerking met de provincie Utrecht een bijeenkomst over Ethiek en Zorg op Afstand. Aanleiding hiervoor was de bundel ‘Een verkenning van de grenzen. Ethische overwegingen bij zorg op afstand’ die de provincie Utrecht presenteert. Daarmee wil de provincie een bijdrage leveren aan de discussie over ethische vraagstukken […]

Lees Meer