geboortezorg

Brief aan de minister over Integrale tarifering Geboortezorg

De Centra voor Zwangerschap en Geboorte heeft onderstaande brief heden verzonden aan de minister van VWS, Edith Schippers, inzake integrale tarifering Geboortezorg: Betreft: Verzoek tot het direct pauzeren van alle gesprekken aangaande integrale tarifering Geboortezorg

Lees Meer

Uitkomst werkgroep geboortezorg en klinische kindergeneeskunde Franciscus Gasthuis & Vlietland

In het proces om te komen tot een goede verdeling van klinische zorg over beide ziekenhuislocaties is op initiatief van Franciscus Gasthuis & Vlietland een werkgroep in het leven geroepen met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Doel van deze werkgroep was om de inhoud van het voornemen te bespreken betreffende geboortezorg en klinische kindergeneeskunde. Gezamenlijk […]

Lees Meer

Continuïteit van zorg van geboorte tot volwassenheid in regio Rijnmond

Welke gegevens hebben verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidsorganisaties van elkaar nodig om goede zorg aan kind en ouders te kunnen bieden? In het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond bogen vele partijen zich gezamenlijk over deze vraag. Verloskundigen Kring Rijnmond, Verloskundigen Coo?peratie Voorne Putten, Kraamzorg Samenwerkingsverband Rijnmond, CJG Rijnmond en CJG Capelle aan den IJssel maakten […]

Lees Meer

De zwangere centraal: samen werken aan goede geboortezorg

Om de zwangere vrouw, haar (ongeboren) kind en haar partner in de geboortezorg centraal te kunnen stellen, is multidisciplinaire samenwerking nodig. In het project ‘De zwangere centraal’ is er een regionaal netwerk ontwikkeld om multidisciplinaire zorgpaden te ontwikkelen en zo multidisciplinaire zorg te kunnen bieden van de 0e tot en met de 2e lijn. Daarmee […]

Lees Meer