geriatrie

Ouderen onnodig chronisch ziek door onthouden vaccins

Medici pleiten voor preventieve inenting ouderen 70% van de Nederlanders van 65 jaar en ouder lijdt aan chronische aandoeningen en zijn daardoor extra vatbaar voor infectieziekten. Al jaren zijn vaccins voorhanden die kunnen voorkómen dat ouderen ziek worden. In andere Europese landen zoals Engeland en Frankrijk worden deze vaccins tegelijkertijd met de griepprik toegediend waardoor […]

Lees Meer

Alternatief voor beperkende band geriatrische patiënten

Anna Reynvaanprijzen uitgereikt voor Begeleidingsprogramma patie?nten met persoonlijkheidsstoornissen Bij de uitreiking van de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen voor verpleegkundigen is de Wetenschapsprijs toegekend aan een programma dat een alternatief biedt voor fysiek beperkende maatregelen bij geriatrische patie?nten. De Praktijkprijs ging naar een begeleidingsprogramma voor thuiswonende patie?nten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. De Anna Reynvaanprijzen werden donderdag 22 mei uitgereikt, […]

Lees Meer