geriatrie

Voorpaginanieuws

Pijnloos borstonderzoek?

Compassion4care - 13 oktober 2021 - 08:43

Ouderen onnodig chronisch ziek door onthouden vaccins

Medici pleiten voor preventieve inenting ouderen 70% van de Nederlanders van 65 jaar en ouder lijdt aan chronische aandoeningen en zijn daardoor extra vatbaar voor infectieziekten. Al jaren zijn vaccins voorhanden die kunnen voorkómen dat ouderen ziek worden. In andere Europese landen zoals Engeland en Frankrijk worden deze vaccins tegelijkertijd met de griepprik toegediend waardoor […]

Lees Meer

Alternatief voor beperkende band geriatrische patiënten

Anna Reynvaanprijzen uitgereikt voor Begeleidingsprogramma patie?nten met persoonlijkheidsstoornissen Bij de uitreiking van de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen voor verpleegkundigen is de Wetenschapsprijs toegekend aan een programma dat een alternatief biedt voor fysiek beperkende maatregelen bij geriatrische patie?nten. De Praktijkprijs ging naar een begeleidingsprogramma voor thuiswonende patie?nten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. De Anna Reynvaanprijzen werden donderdag 22 mei uitgereikt, […]

Lees Meer

Zorg voor kwetsbare ouderen moet beter, maar hoe?

Terwijl de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen de komende jaren steeds meer neerkomt op eerstelijnszorg (huisartsen, ergotherapeuten, praktijkondersteuners etc.) ontbeert die zorg vooralsnog de mogelijkheden om op een doelmatige, kosteneffectieve manier in te spelen op de problemen van deze doelgroep. Ook het programma ‘Zorg uit Voorzorg’ dat van 2010 tot 2012 werd gebruikt in twaalf […]

Lees Meer

TweeSteden introduceert patiëntveiligheidskaart voor kwetsbare ouderen

De afgelopen jaren is door ons het TweeSteden ziekenhuis hard gewerkt om de patiëntveiligheid te verhogen. Eén van de 10 thema’s van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma is gericht op het VMS thema kwetsbare ouderen. Patiënten van 70 jaar of ouder lopen tijdens de ziekenhuisopname risico op één of meer geriatrische problemen zoals vallen, ondervoeding, delier […]

Lees Meer

Klinisch geriater Rob van Marum bijzonder hoogleraar

Rob van Marum, klinisch geriater in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in Amsterdam. De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de leerstoel ingesteld. Zij wil daarmee verdere invulling geven aan het wetenschappelijk onderzoek binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De leerstoel […]

Lees Meer