opleiding

Voorpaginanieuws

De Kamer wil verplichte opleiding voor arts privékliniek

Een Kamermeerderheid roept minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) op met wetten te komen om misstanden zoals in de Haagse Citykliniek en de Acura kliniek te voorkomen. PvdA, SP, VVD, PVV en GroenLinks vinden dat artsen die bijvoorbeeld borstvergrotingen willen uitvoeren eerst een extra opleiding moeten krijgen. Nu mag iedere basisarts zulke cosmetische chirurgische ingrepen […]

Lees Meer

Ex-zwerfjongeren gezocht als co-researchers

Het onderzoek ‘Combating Youth Homelessness’ wordt door MOVISIE uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie, in samenwerking met drie universiteiten in Engeland, Tsjechie en Portugal. Bijzonder is dat er op Europees niveau onderzoek wordt gedaan vanuit het perspectief van de zwerfjongeren zelf. Levensloop zwerfjongeren In de vier landen zal de levensloop van zwerfjongeren onder de […]

Lees Meer

Artsen in opleiding tot specialist leren leiding geven

DBC’s, maatschappen, Kwaliteitswet, prestatie-indicatoren, collegiaal samenwerken, omgaan met schaarste, conflict hantering, overleg met andere disciplines: het zijn allemaal onderwerpen waarmee een Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS) dagelijks te maken heeft. Tot nu toe vond kennisoverdracht over deze onderwerpen niet systematisch plaats. Sinds kort is dat wel het geval op heet UMC Utrecht. Juliusdocent en […]

Lees Meer

In klinisch trainingscentrum is alles bijna echt

Vandaag opent VU medisch centrum het nieuwe klinisch trainingscentrum voor de opleiding geneeskunde. In dit centrum van 2000 m2 worden de masterstudenten nieuwe stijl intensief voorbereid op hun eerste klinische stages en patientencontacten. Dit jaar startte VUmc met de nieuwe masteropleiding geneeskunde. De masteropleiding wordt vormgegeven samen met vier partnerinstellingen waarmee VUmc intensief samenwerkt: Kennemer […]

Lees Meer

Kwaliteit van zorg van physician assistant is prima

De kwaliteit van de zorg van de Physician Assistant in opleiding bij een huisarts (zie ook bericht hierboven) is op twee manieren onderzocht: 1. Het kennisniveau van de PAio-H is beoordeeld en 2. De oordelen van patienten van de door de PAio-H geleverde zorg zijn gemeten. De kennis is geevalueerd met een medische kennistoets met […]

Lees Meer