vervoer

Alle uitkeringen en belastingen voor gezondheid en zorg in 2009

Meest ingrijpende wijziging in het belastingplan 2009 is het afschaffen van de regeling ‘buitengewone lasten’. Hiervoor in de plaats krijgen chronisch zieken, gehandicapten, arbeidsongeschikten en ouderen automatisch een tegemoetkoming. Mensen met een zorggtoeslag, die andere jaren veel buitengewone uitgaven konden aftrekken, moeten zich ervan vergewissen of hun zorgtoeslag nog wel in overeenstemming is met hun […]

Lees Meer

Zilveren Kruis Achmea: zieke rekent vervoerder af op kwaliteit

Verzekerden van Zilveren Kruis Achmea die gebruik maken van zittend ziekenvervoer, kunnen per juli 2009 – ingangsdatum van de nieuwe vervoerscontracten – gemakkelijk overstappen naar een andere vervoerder binnen hun vervoersgebied als zij niet tevreden zijn. Achmea gaat als grootste zorgverzekeraar twee keer zoveel ziekenvervoerders contracteren, waarbij per vervoersgebied drie vervoerders gaan rijden, in plaats […]

Lees Meer