Maand: juli 2012

Voorpaginanieuws

Boek: Schoolschutters

Wat bezielt een jongere die op zijn school een bloedbad aanricht? Wat gaat er om in hoofden van mensen als Karst T. en Tristan van der V.? Met enige regelmaat wordt Amerika opgeschrikt door grote schietpartijen (‘spree killings’) op scholen en universiteiten. Vaak jonge daders richten een bloedbad aan onder leraren en medeleerlingen. De Amerikaanse […]

Lees Meer

Meldactie NPCF Zuinig met Zorg deel 2: AWBZ, hulpmiddelen en woningaanpassingen

De kosten voor de volksverzekering voor langdurig zieken en gehandicapten (AWBZ) lopen flink op. Er gaat jaarlijks meer dan 25 miljard euro in om. Dat betekent dat de gemiddelde werknemer nu maandelijks ruim 300 euro AWBZ-premie betaalt. Patientenfederatie NPCF onderzoekt met een meldactie of AWBZ-zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen volgens patienten efficienter ingezet kunnen worden. Ervaren […]

Lees Meer