Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Huisartsen zijn Klink’s paradoxale marktexperimenten zat.

“Versterking van de huisartsenzorg” Niet alleen psychiaters (NVVP) en andere werkers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen in verzet tegen het beleid van minister Klink, ook de huisartsen voelen zich door hem beetgenomen. Hij zegt overal hoe belangrijk hij de huisarts vindt voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hij roemt de betaalbare, kwalitatieve en vertrouwde zorg, dicht […]

Lees Meer

Hoe de minister van VWS de bijl hanteert, ter ‘versterking van de huisartsgeneeskundige zorg’

De Paradox van Klink Statement en analyse van de Vrije Huisarts Hoe de minister van VWS de bijl hanteert, ter ‘versterking van de huisartsgeneeskundige zorg’ Minister Klink heeft zijn beleid rond de financiering van de huisartsgeneeskundige basiszorg en de chronische ketenzorg, verder uitgewerkt in een brief aan de LHV dd. 12 oktober 2009. De vraag […]

Lees Meer