Devrijehuisarts.org

Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten

Huisartsen zijn Klink’s paradoxale marktexperimenten zat.

“Versterking van de huisartsenzorg” Niet alleen psychiaters (NVVP) en andere werkers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen in verzet tegen het beleid van minister Klink, ook de huisartsen voelen zich door hem beetgenomen. Hij zegt overal hoe belangrijk hij de huisarts vindt voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hij roemt de betaalbare, kwalitatieve en vertrouwde zorg, dicht […]

Lees Meer

Hoe de minister van VWS de bijl hanteert, ter ‘versterking van de huisartsgeneeskundige zorg’

De Paradox van Klink Statement en analyse van de Vrije Huisarts Hoe de minister van VWS de bijl hanteert, ter ‘versterking van de huisartsgeneeskundige zorg’ Minister Klink heeft zijn beleid rond de financiering van de huisartsgeneeskundige basiszorg en de chronische ketenzorg, verder uitgewerkt in een brief aan de LHV dd. 12 oktober 2009. De vraag […]

Lees Meer

Klink verzwakt positie huisartsgeneeskundige zorg waar versterking gewenst en noodzakelijk is

Een gemeenschappelijk statement van Stichting De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!! Een toenemend aantal huisartsen is verontrust over de bezuinigingen die minister Klink van VWS wil doorvoeren in de huisartsenzorg. Zijn plannen werden inmiddels door ruim 1400 huisartsen publiekelijk afgewezen, zo laten Stichting de Vrije Huisarts [DVH] en Comité WAKE UP!! [CWU] weten. […]

Lees Meer

Stichting de Vrije Huisarts [DVH] stuurt brandbrief aan LHV

Het bestuur van Stichting de Vrije Huisarts [DVH] maakt zich ernstig zorgen over de resultaten van de onderhandelingen tussen minister Klink en de LHV. “Mogelijk nog belangrijker dan de financiele aanslag en zeker onaanvaardbaar, is de wijze waarop de minister met de voorgestelde bekostigingssystematiek, sturend wil ingrijpen in de inhoud van ons vak …..” Aan […]

Lees Meer

Huisarts niet voor meerwerk korten

Ingezonden brief van Anton Maes, bestuurslid De Vrije Huisarts, aan het Financieel Dagblad. Zorgbudgettering als antwoord op budgetfinanciering. Een korting van € 60 miljoen heeft consequenties voor de slagkracht voor noodzakelijke innovaties. Als de financiering niet wordt aangepast aan de kosten van deze innovaties, dan zit er niets anders op dan het te leveren zorgaanbod […]

Lees Meer