Ambulante verslavingszorg beter toegankelijk in Noord-Brabant

Verslavingskliniek Trubendorffer opent deuren in Tilburg CrisisCare Trubendorffer opent op 1 april een vestiging in Tilburg. Met deze opening geeft de, van oorsprong Amsterdamse, GGZ-instelling invulling aan haar ambitieuze plannen voor een landelijke uitrol. De recent verkregen HKZ-certificering onderstreept én waarborgt de kwalitatieve doelstellingen van...

Accijnsverhoging op alcohol: mes snijdt aan twee kanten

Bij verhoging accijns op alcohol: minder bezuiniging als gevolg van  hogere accijnsopbrengst en lagere gezondheidskosten. Momenteel zoeken de coalitiepartijen vele miljarden. Het Nederlands Instituut  voor Alcoholbeleid (STAP), GGZ Nederland, Jellinek en het Trimbos-instituut  stellen het kabinet daarom voor om de accijnzen op bier en wijn...

Alcoholgebruik onder ouderen vraagt om preventie

Het stijgende gebruik van alcohol onder ouderen en de gezondheidsproblemen die dit tot gevolg heeft, blijven in onze samenleving onderbelicht. Deze week vond er in de Tweede Kamer een debat plaats, waarbij het opnieuw ging over jongeren en alcohol. Minister Schippers trekt de komende...

You cannot copy content of this page