Gezondheid & Bewegen

Voorpaginanieuws

Ik ben blij

Boeken / Gezondheid & Bewegen - 18 april 2013 - 12:16

Overheid gebruikt sport om invulling te geven aan WMO

Welke maatschappelijke meerwaarde heeft sport? In de sportwereld zelf is het afgelopen decennium steeds meer oog gekomen voor de rol die sport kan spelen bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. In hoeverre zijn maatschappelijke organisaties zich andersom bewust van de kansen die sport biedt? Annet den Hoed is afdelingshoofd bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning op […]

Lees Meer

Grote rol overheid gewenst bij zorg voor kwetsbare groepen

De Nederlandse bevolking ziet voor sommige taken vaker een rol voor de overheid weggelegd dan voor andere. Vooral als het gaat om de zorg voor burgers die daar zelf minder goed toe in staat zijn, zoals arbeidsongeschikten en ouderen, wordt een grote betrokkenheid van de overheid gewenst. Het voorkomen van een ongezonde leefstijl wordt minder […]

Lees Meer