Onderzoek & Life Sciences

Inhaleren geneesmiddelen kan beter

Het inhaleren van geneesmiddelen is belangrijk voor patiënten met bijvoorbeeld astma of taaislijmziekte. Anne Lexmond onderzocht hoe het geneesmiddel en het type inhalator zijn af te stemmen op elkaar en op de patiënt. Haar bevindingen sluiten direct aan bij vragen uit de kliniek. Zij promoveert op 5 december aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op de afdeling […]

Lees Meer

Kwaliteit van leven van gemelde mishandelde kinderen onderzocht

Voor het eerst zijn mishandelde kinderen van 5 jaar en ouder zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste half jaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af. Na anderhalf jaar […]

Lees Meer