One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Staat van de Infectieziekten in Nederland 2007

. Deze jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in ons land in het voorgaande jaar. Naast een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen, heeft het CIb het thema ‘commerciële veehouderij en de infectieziektenrisico’s voor de volksgezondheid’ verder uitgewerkt. Aanleiding hiervoor waren de […]

Lees Meer

Q-koorts blijft aanhouden

DEN BOSCH – In de eerste twee weken van deze maand hebben zich bij de GGD Hart voor Brabant al 155 mensen gemeld met Q-koorts. Voor dit jaar staat de teller op 432 voor wat betreft Noordoost-Brabant en een deel van Midden-Brabant. Onlangs verklaarde GGD-arts Jos van de Sande dat er sprake was van een […]

Lees Meer

Q-koorts vastgesteld bij mensen in Gelderland

Twee weken geleden waren al 113 gevallen van Q-koorts gesignaleerd bij dieren. Daarop werden ook de huisartsen geinformeerd. Inmiddels is het eerste geval bij mensen gesignaleerd, zo valt te lezen in de diverse bronnen: Naast de geiten van een agrarisch bedrijf in Balgoij zouden ook enkele dorpsbewoners door Q-koorts zijn getroffen. Dat zegt het Balgoijse […]

Lees Meer

CVI zoekt betere test voor Q-koorts

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR in Lelystad gaat proberen meer zicht te krijgen op de verschillende typen van de bacterie Coxiella burnetii die verantwoordelijk is voor Q-koorts. Ook gaat ze de kwaliteit van de bestaande tests onderzoeken.  Q-koorts dankt haar naam aan de vele vragen (query) die de ziekte omgaven toen ze […]

Lees Meer

Maatregelen voor aanpak Q-koorts

De ministers Verburg van Landbouw en Klink van Volksgezondheid stellen een meldplicht in voor veebedrijven die zijn besmet met Q-koorts, een ziekte die kan overgaan van dier op mens. De maatregel gaat donderdag in. Besmette bedrijven mogen drie maanden geen stal uitmesten of mest uitrijden. Ook mogen ze geen bezoekers ontvangen. Er is een vaccin […]

Lees Meer