One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Conferentie over Q-koorts

Op 22 juli organiseerden het RIVM en de Gezondheidsraad een conferentie over Q-koorts in Nederland. Aan de bijeenkomst, die zeer waardevol bleek, namen experts deel uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland. Door het uitwisselen van ervaringen kwam aan het licht dat de situatie in Nederland uniek is in de wereld. Ook in andere […]

Lees Meer

Aantal meldingen van Q-koorts in Grave neemt nog niet af

Het aantal meldingen van Q-koorts blijft nog toenemen. Op 16 juli had de GGD Hart voor Brabant 432 meldingen van Q-koorts, waarvan 155 in de maand juli. Deze meldingen zijn verspreid over het gehele werkgebied in 20 van de 29 gemeenten, maar concentreren zich vooral (76%) in de gemeenten Bernheze (69), Landerd (84), Uden (76) […]

Lees Meer