One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Een teek? Wat te doen bij een tekenbeet?

Een teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Er zijn eenvoudige maatregelen om dat te voorkomen. Een tekencontrole na een uitstapje in de natuur is een kleine moeite. En vindt u een teek, dan kunt u die eenvoudig zelf verwijderen.Teken leven in struikgewas en hoog gras. Ze komen in heel Nederland voor en ze zien […]

Lees Meer

Teek veroorzaakt vaker ziekte van Lyme

Het percentage teken dat is besmet met de Borrelia-bacterie is in de tweede helft van 2008 in Nederland uitgekomen op ruim 19 procent. In 2007 was de besmettingsgraad 10 procent; in 2006 24 procent. Besmette teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. De meeste tekenbeten vinden in het weekeinde plaats, met name op zondagen, wanneer […]

Lees Meer