Politiek Archieven | MedicalFacts.nl

Haal specialistische jeugd ggz weg bij gemeenten!

Haal specialistische jeugd ggz weg bij gemeenten! 407 kinder- en jeugdpsychiaters geven in enquête aan waarom. Gisteren heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de oproep specialistische jeugd ggz nu echt weg...

Uitkering behouden, ook bij gedwongen ggz-opname

Dinsdagmiddag 8 juni heeft de Tweede kamer het amendement aangenomen dat was ingediend door het lid Kwint (kamerstuk 35.667 nr. 8) gericht op het behoud van een uitreiking bij een gedwongen opname. Hiermee wordt het recht op behoud van een uitkering tussen...

Nieuwe neurotechnologieën vragen om juridische bescherming van ons mentale leven

Technologieën die de hersenen kunnen 'lezen' en veranderen zijn in opkomst. Deze neurotechnologieën zouden bedrijven en overheden in staat kunnen stellen informatie uit het brein te halen en ook in te grijpen in gedachten en emoties van burgers. In verschillende landen, zoals...

‘Burgerinitiatieven belangrijk in nieuw woonakkoord ouderenzorg’

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde deze week voor een motie voor een nationaal woonzorgakkoord om de wachtlijsten in de ouderenzorg op te lossen. Dat is hard nodig omdat niet alleen het aantal ouderen toeneemt, ook het aantal alleenwonenden stijgt.

Pilot helpt startups essentieel personeel uit het buitenland te werven

Het kabinet start een pilot in de vorm van een verblijfsregeling die het voor innovatieve startups makkelijker maakt om personeel met gewilde expertise vanuit het buitenland aan te trekken. Voor startups is het als groeiend bedrijf van groot belang om personeel met...

Reactie FNV op extra miljarden voor de jeugdzorg

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Voordat we in de juichstand gaan spreken we eerst op 1 juni met Paul Blokhuis, Staatssecretaris VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport.) We willen nog steeds dat de jeugdzorg op een andere manier wordt...