Financieel

Financieel: Economie & Marketing

Website over invoering WMO

Financieel - 07 juni 2005 - 20:32

Vandaag Huisartsbeurs

Financieel - 04 juni 2005 - 20:28

Eerste benchmark voor ketenzorg

Benchmarken gebeurde in de gezondheidszorg tot voor kort alleen maar binnen sectoren (bijvoorbeeld binnen de thuiszorg), maar sinds kort bestaat er een benchmarkinstrument voor ketenzorg dwars door sectoren heen. Deze eerste ketenzorgbenchmark betreft CVA-ketenzorg, de zorg voor patiënten met een beroerte, in samenwerking tussen ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, thuiszorg en huisarts. De CVA-benchmark is in opdracht […]

Lees Meer

Voortgang Europese Risico Management Strategie Geneesmiddelen

De groep van Hoofden van Geneesmiddelen Agentschappen in de EU waar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deel van uitmaakt, heeft een voortgangsrapportage en actieplan gepubliceerd over de Europese Risico Management Strategie voor geneesmiddelen (zie persbericht). In de voortgangsrapportage wordt uitgelegd wat tot nu is gedaan en bereikt ter versterking van de controle op […]

Lees Meer