WMO- Proef rond vrijwilligers en mantelzorgers in Zuid limburg levert belangrijke resultaten op

De staatssecretaris van het ministerie van VWS heeft de regio Zuid Limburg in 2006 gevraagd om met voorstellen te komen om het vrijwilligerswerk en de mantelzorg te versterken. “Ontwikkel een aantal voorstellen die ten goede komen aan het vrijwilligerswerk en de...

Belastingdienst: ‘Vermindering btw-afdracht voor medici’

Vanaf 1 januari 2008 is een aantal diensten verleend door (para)medici belast met btw. Het gaat daarbij om diensten die niet voornamelijk gericht zijn op de gezondheid van een cliënt, zoals een rijbewijskeuring. Vaak is de met btw belaste omzet van een (para)medicus maar...

Jeugd en Gezin opent meldpunt regeldruk voor professionals

Minister Rouvoet wil de onnodige bureaucratie in de jeugdketen verminderen. Vanaf vandaag kunnen professionals in de jeugdketen hun ervaringen met regeldruk doorgeven bij een digitaal meldpunt.  Een teveel aan wetten en regels leidt tot ergernis en kost geld. De tijd die wordt besteed aan...

Zorgverzekeraars willen geen onnodig hoge administratieve lasten als gevolg van toezicht

Zorgverzekeraars gaan de kosten van toezicht in de gezondheidszorg in kaart brengen. Onderzoeksbureau Ernst & Young gaat dit onderzoek uitvoeren, zo kondigde voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland vandaag aan op de jaarlijkse relatiebijeenkomst van de zorgverzekeraars in de Grote Kerk in Den Haag....

VWS verlaagt administratieve lasten met 20 procent

Het ministerie van VWS verlaagt de administratieve lasten voor de burger met 20 procent. Dit percentage zal nog hoger worden als een aantal voorgenomen maatregelen verder is uitgewerkt. Dit staat in een brief van minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross aan de Tweede...