Zorg & Kwaliteit

Carina Hilders: Verbinding patiënt en zorgsector

Meer medische professionals nodig in managementfuncties Om de zorg in de toekomst hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden moeten medisch professionals meer managementfuncties binnen de zorg gaan bekleden. Dat betoogt prof.dr. Carina Hilders in haar oratie ‘Tijd voor Medisch Leiderschap’. Hilders aanvaardt op vrijdag 20 november 2015 de bijzondere leerstoel Medisch Leiderschap en Management aan […]

Lees Meer

Erkenning kliniek zeldzame neurologische slaapstoornissen

Minister erkent slaapcentrum Kempenhaeghe als expert Het ministerie van VWS heeft erkenningen voor zeldzame aandoeningen toegewezen aan topklinische ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe ontving erkenning als expertisecentrum op het gebied van zeldzame neurologische slaapstoornissen (narcolepsie en Kleine-Levin syndroom). Deze zeldzame slaapstoornissen maken deel uit van een breed palet […]

Lees Meer

Viattence pakt regeldruk aan met rode knop

Al ruim een jaar pleit Laurent de Vriest, directeur van Viattence, ervoor de nieuwe bureaucratie in de zorg aan te pakken. Al jaren roept de overheid dat er minder regels zouden moeten komen in de zorg, zodat er meer handen aan het bed komen. Maar met de overheveling van de zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars […]

Lees Meer

Zorgpact: doet u ook mee?

Het Zorgpact stimuleert en faciliteert de regionale samenwerking tussen zorginstellingen, zorgopleidingen en lokale overheden. Aansprekende samenwerkingsinitiatieven kunt u aanmelden voor de ‘kopgroep van 100’: de 100 beste voorbeelden van hechte samenwerking. Op woensdag 2 december wordt de ‘kopgroep van 100’ gelanceerd tijdens de ‘Landelijke werkdag Zorgpact en Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen’ in De Fabrique […]

Lees Meer

Eén nieuw laboratorium Pathologie voor Martini Ziekenhuis en SSZOG

Het laboratorium Pathologie van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost Groningen (SSZOG) uit Winschoten verhuist vandaag naar het Martini Ziekenhuis. Aanleiding is het samengaan met de afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis. Het nieuwe laboratorium krijgt een belangrijke regiofunctie omdat verschillende ziekenhuizen en veel huisartsen in de noordelijke regio gebruik zullen maken van de faciliteiten die […]

Lees Meer