Zorg & Werk

Zorg & werk

Voorpaginanieuws

Univé-VGZ-IZA-Trias in top 50 bedrijven met beste imago

De ongeveer 1000 ondervraagde managers konden aangeven voor welk bedrijf ze het liefst zouden werken, met wie ze graag zaken doen en welke ondernemingen in hun ogen in de toekomst succesvol zullen zijn. Aan de hand van de uitkomsten heeft Management Team een top 500 samengesteld. Met de 42e plaats op deze lijst stijgen we […]

Lees Meer

Kwaliteitsverbetering patiëntenzorg stokt door onvoldoende personeel en communicatie

Verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen zitten in een onmogelijke positie. Zij worden dagelijks gemangeld tussen een steeds hogere werkdruk en tekorten aan collega’s en een vergrijzende bevolking die langer leeft en steeds complexere zorg vraagt. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) signaleert dat verbeteringen in de kwaliteit van patiëntenzorg in deze sector stagneren […]

Lees Meer