actief

Erasmus MC op groene stroom

Voor de jaren 2009 en 2010 heeft het Erasmus MC de elektriciteit voor honderd procent in de vorm van groene stroom ingekocht. Een belangrijk doel daarbij is het realiseren en instandhouden van een duurzame behandel-, werk- en studieomgeving. Het Erasmus MC wil een actief milieubeleid voeren als onderdeel van de bedrijfsvoering. Laagste prijs De aanbesteding […]

Lees Meer

Op 9 september 2008 verschijnt het boek Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking

Op 9 september 2008 verschijnt het boek Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking. Er was grote behoefte aan kennis op dit terrein bij de verschillende beroepsgroepen. Dat leidde tot het schrijven van dit boek en het organiseren van een congres rond dit thema. Aan het einde van dit congres krijgt Karin Spaink (columniste en ervaringsdeskundige, […]

Lees Meer