Haga Ziekenhuis

Jaarcijfers HagaZiekenhuis 2008 laten financieel gezonde basis zien

Het HagaZiekenhuis in Den Haag toonde zich in 2008 een ondernemend ziekenhuis en heeft het jaar wederom positief afgesloten. Het eigen vermogen van het HagaZiekenhuis is sterk gegroeid van ruim 30 miljoen euro in 2007 tot bijna 35 miljoen euro in 2008. Al enkele jaren achtereen realiseert het HagaZiekenhuis een stabiele groei van het eigen […]

Lees Meer