Hoorzorg

Goede kwalitatieve hoorzorg hoort bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede aanpassing is essentieel om goed te kunnen horen en volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren. Audiciens bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen.

Goede hoorzorg is essentieel in het behoud van kwalitatieve gehoorzorg en kwaliteit van leven. Een goede gehoorassesment is een combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget aan. Adequaat en eenvoudig waar het kan.  Gespecialiseerd maatwerk waar nodig. En comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

DIT DOSSIER IS BESCHIKBAAR VOOR EEN SPONSOR Voor meer informatie of aanvragen bel of app +31653707703

Kentalis organiseert uniek symposium: communiceren met mensen met doofblindheid

Op vrijdag 10 april organiseert zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis een symposium over communicatie met mensen met doofblindheid. Vijf promovendi van Marleen Janssen, de enige hoogleraar doofblindheid ter wereld, presenteren hun onderzoeksresultaten en gaan uitgebreid met het publiek in gesprek en discussie om samen te komen tot praktische oplossingen en methoden. Wat hebben mensen met doofblindheid […]

Lees Meer

Vrouwen horen beter dan mannen

Venus wint als we het over horen hebben Verschillen tussen de seksen moeten gerespecteerd én gehoord worden. Vrouwen horen beter dan mannen! Volgens Beter Horen toont wetenschappelijk onderzoek aan dat het mannelijk gehoor twee keer zo snel afneemt als bij vrouwen. Daarnaast hebben vrouwen over het algemeen tot hun vijftigste jaar een hogere hoorgrens bij […]

Lees Meer