Hoorzorg

Goede kwalitatieve hoorzorg hoort bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede aanpassing is essentieel om goed te kunnen horen en volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren. Audiciens bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen.

Goede hoorzorg is essentieel in het behoud van kwalitatieve gehoorzorg en kwaliteit van leven. Een goede gehoorassesment is een combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget aan. Adequaat en eenvoudig waar het kan.  Gespecialiseerd maatwerk waar nodig. En comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

DIT DOSSIER IS BESCHIKBAAR VOOR EEN SPONSOR Voor meer informatie of aanvragen bel of app +31653707703

Spraak- en taalproblemen opsporen met de TOS- CHECK APP

Kentalis heeft een #gratis app ontwikkeld voor ouders die zich zorgen maken over de taal- of spraakontwikkeling van hun jonge kind. Ze doen een check en krijgen daarna advies. Ook voor professionals is deze app handig. Vijf procent van de Nederlanders heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Nog te vaak wordt dit pas laat ontdekt. Aandacht voor […]

Lees Meer

Gentherapie voor slechthorendheid?

CRISPR/Cas in muis en zebravis Engelse onderzoekers beschrijven in het wetenschapsblad Genome Medicine hoe ze een genetisch defect corrigeren in slechthorende muizen die uiteindelijk doof zullen worden. Hiervoor gebruikten ze de CRISPR-Cas techniek, die door veel wetenschappers wordt gezien als een revolutie in de biotechnologie. CRISPR-Cas knipt en vervangt genen sneller, gerichter, goedkoper en eenvoudiger […]

Lees Meer