Hoorzorg

Goede kwalitatieve hoorzorg hoort bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede aanpassing is essentieel om goed te kunnen horen en volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren. Audiciens bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen.

Goede hoorzorg is essentieel in het behoud van kwalitatieve gehoorzorg en kwaliteit van leven. Een goede gehoorassesment is een combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget aan. Adequaat en eenvoudig waar het kan.  Gespecialiseerd maatwerk waar nodig. En comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

DIT DOSSIER IS BESCHIKBAAR VOOR EEN SPONSOR Voor meer informatie of aanvragen bel of app +31653707703

Vergoedingen oorstukje hoorhulpmiddel

#Oorstukje worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de vergoeding bij vervanging van oorstukjes gelden de volgende voorwaarden: voor gebruikers jonger dan 16 jaar: het oorstukje mag pas 12 maanden na de verstrekking worden vervangen; voor gebruikers van 16 jaar of ouder: het oorstukje mag pas 30 maanden na de verstrekking worden vervangen; indien een […]

Lees Meer

Wanneer en hoe wordt uw hoortoestel vergoed?

Vanaf 1 januari 2013 komt u in aanmerking vergoeding voor een #hoortoestel als u aan één oor een #gehoorverlies heeft van gemiddeld 35 dB of meer. Dit gemiddelde wordt berekend over de frequenties 1000, 2000 en 4000 Hz. Een verzekerde kan zowel bij een door zijn zorgverzekeraar gecontracteerde audicien als niet gecontracteerde audicien terecht voor […]

Lees Meer