Houtstook Archieven | MedicalFacts.nl

Stille COPD-epidemie op het platteland van Uganda door houtstook

Stille COPD-epidemie op het platteland van Uganda COPD komt op het platteland van Uganda opvallend vaak voor bij mensen tussen 30 en 39 jaar, concludeert Frederik van Gemert in zijn proefschrift. Dat komt omdat bijna iedereen binnenshuis op hout kookt, meestal op een open vuurtje...

Overlast houtstook miskend probleem

'Houtstook & gezondheid: problemen voorkomen' Houtstook door particulieren levert grote emissies van fijn stof, roet en andere schadelijke stoffen op. Inmiddels ondervinden bijna 2 miljoen Nederlanders overlast door houtstook van hun buren. Aanpassing van wet- en regelgeving en de handhaving zijn nodig om gezondheidsschade te...

Longfonds: Oss neemt geen specifieke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

Doet Oss genoeg voor gezonde lucht? Het Longfonds inventariseert bij burgers wat de luchtkwaliteit per gemeente is en burgers kunnen ook  meldingen doen over de luchtkwaliteit bij het Longfonds als zij zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Die zorgen heeft het longfonds...

Mensen die overlast ervaren door houtrook worden onvoldoende beschermd

Na het Longfonds en GGD's is er ook bij De Monitor van KRO/NCRV aandacht voor de hinderlijke en schadelijke gevolgen van rookoverlast door houtstook. Zij openen het dossier Rookoverlast. Houtstook heeft een "groen" imago maar houtstook is milieuonvriendelijk en ongezond. Houtkachels stoten namelijk bijna...

Jaarlijks 12.000 doden door ongezonde lucht

De lucht die u inademt is vaak ongezond. U kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Het veroorzaakt longziekten als astma en COPD of longkanker. In het nieuwe regeerakkoord staat dat er een Nationaal...

Ook houtstook in Arnhem aan banden, overlast verboden!

Het is een wijdverspreid misverstand dat het stoken van hout een duurzaam alternatief is voor aardgas, want roet en andere uitstoot verslechtert de luchtkwaliteit en leidt tot gezondheidsklachten. Arnhem vindt daarom dat houtstook ontmoedigd worden en overlast aan banden moet worden gelegd....