Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Meer corruptie en fraude bij gemeenten

Het aantal onderzoeken naar (vermoedens van) corruptie en fraude dat jaarlijks in Nederlandse gemeenten plaatsvindt, is de afgelopen jaren fors toegenomen, van 135 rond 2003 naar 301 nu. In tweederde van de gevallen concluderen gemeentesecretarissen dat er ook werkelijk iets mis was, in een derde van die gevallen leidde het tot het inschakelen van politie […]

Lees Meer

Oproep Nationaal Mantelzorgpanel

Nederlandse Patienten Consumenten Federatie Zorgt u langdurig en intensief voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend of buur? En wilt u als mantelzorger laten weten wat u van bepaalde mantelzorgtaken vindt?  Vanaf nu is het via het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo mogelijk om uw mening te laten horen. Met het Nationaal Mantelzorgpanel kan […]

Lees Meer