Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Voorpaginanieuws

Caire: Care is in the Air; marktplaats voor mantelzorg

Anyplace, anytime, anywere Caire is het sociale online netwerk van de toekomst als het gaat om mantelzorg en de patient! Met Caire organiseer je zelf de hulp die jij nodig hebt. Het wordt de marktplaats in de zorg voor zowel patient, mantelzorger als vrijwilliger. Iedereen wil wel eens wat voor een ander doen. Maar je […]

Lees Meer

Amersfoort als eerste gemeente ambassadeur voor werkende mantelzorgers in Nederland

3 tips voor andere gemeenten om ook werkende mantelzorgers te ondersteunen Gisteren benoemde het ministerie van VWS de gemeente Amersfoort tot ambassadeur op het thema werk en mantelzorg. Amersfoort is hiermee de eerste gemeente die deze rol op zich gaat nemen. Gemeenten hebben een bijzondere functie als uitvoerder van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit […]

Lees Meer