Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorg bestaat veertig jaar

Doe je jas aan. Het is buiten koud. Deze woorden sprak prof.dr.J.C.M.Hattinga Verschure tegen zijn eigen kinderen. Het inspireerde hem rond 1970 tot een publicatie, waarin hij als  eerste het begrip mantelzorg introduceerde. Tegenwoordig geldt dat voor alle zorg die goede vrienden en familie geven aan mensen met een ziekte of handicap. Gebruikelijke zorg valt […]

Lees Meer

Douchebeurten in verpleeghuizen: wat is de prevalentie?

Tijdens het symposium Mantelzorg: draagkracht vergroten en draaglast verkleinen, dat de Gemeente Den Haag op maandag 13 september organiseerde op de Haagse Hogeschool (zie ook berichten elders op deze site), bestond verwarring over de vraag hoe vaak een verpleeghuisbewoner gemiddeld per week onder de douche gaat. Het gaat hierbij om die bewoners die dat met […]

Lees Meer