Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Gemeenten bereiken mantelzorgers niet met ondersteuning

Veel gemeenten hebben aardig wat ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor mantelzorgers, zoals informatie, advies en begeleiding, emotionele steun en educatie. Het probleem is dat mantelzorgers hier volgens de gemeenteambtenaren niet van op de hoogte zijn en er daarom weinig gebruik van maken....

Han Nakken Prijs ingesteld

Voor de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van zorg voor personen met Zeer Ernstig Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen is een prijs ingesteld: de Han Nakken Prijs. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgeloofd door het Research Centre...

De mantelzorger centraal in symposium

Vandaag is in het UMC St Radboud het symposium `De overbelaste mantelzorger'. Bedoeld voor verpleegkundigen, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Ze geven zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor...