Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

De mantelzorger centraal in symposium

Vandaag is in het UMC St Radboud het symposium `De overbelaste mantelzorger’. Bedoeld voor verpleegkundigen, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Ze geven zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Vaak is de zorg langdurig. Vaak vanzelfsprekend, soms liefdevol, soms omdat het […]

Lees Meer

Positie van mensen met een beperking sterk verzwakt

Positie van mensen met een beperking sterk verzwakt door bezuinigingsvoorstellen. Het voorstel van de heroverweging langdurige zorg wordt gepresenteerd als een bezuiniging, maar zal uiteindelijk leiden tot een veel groter beroep op duurdere zorg en regelingen. Mensen met een beperking worden sterk op zichzelf teruggeworpen door te bezuinigen op de begeleiding vanuit de AWBZ. Tegelijkertijd […]

Lees Meer