Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

ZZP’ers werken samen in Duitse thuiszorg

In de Duitse stad Bielefeld, gelegen halverwege Berlijn en Utrecht, werken 300 wijkverpleegkundigen samen in een grote maatschap van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ ers). Die heten in Duitsland ‘ Freiberuflichen’ . De wijkverpleegkundigen hebben daartoe Bielefeld opgedeeld in buurtjes (‘ quartiers’ ) met een maximale omvang van ongeveer vijf bij vijf  kilometer. In elke buurt […]

Lees Meer

Mantelzorgers essentieel om zorg in Nederland betaalbaar te houden

Alzheimer Nederland Dementie kost wereldwijd 600 miljard dollar per jaar Mantelzorgers essentieel om zorg in Nederland betaalbaar te houden De wereldwijde kosten van dementie bedragen 604 miljard dollar per jaar. Dit blijkt uit het World Alzheimer Report 2010. De Nederlandse kosten worden geschat op 10 miljard dollar oftewel 7½ miljard euro. Het rapport laat verder […]

Lees Meer