Een nieuwe benadering van de patient journey

9 lessen van Buurtzorg en Alexander Monro Vraag een huisarts, thuiszorgmedewerker of chirurg of zij de patiënt centraal zet en je krijgt een volmondig ‘ja’. Toch is ‘de klant centraal’ het grote thema in de zorg van nu. Zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten zijn op zoek naar...

LOC organiseert bijeenkomsten inspectie en cliëntenraden

Op 12 april en 14 april organiseert LOC twee bijeenkomsten, waar cliëntenraden in gesprek kunnen gaan met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in diverse sectoren. Het LOC krijgt vaak vragen van cliëntenraden over de rol van de...

Patiëntenadviesraad Pink Ribbon legt taken neer

Wederom rommelt het bij Pink Ribbon. Er is onenigheid ontstaan over pr-acties die het goede doel wilde houden om geld te werven voor onderzoek naar borstkanker. De volledige patiënten-adviesraad van de stichting (PAR) is opgestapt. Vanuit het belang dat Pink Ribbon hecht aan...

Nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld

WHO-definitie voldoet niet meer De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid is verouderd: gezondheid als toestand van ‘compleet welbevinden’. Volgens die opvatting zou praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft, stelt Machteld Huber. Zij ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad en...

Onderzoek naar keuzevrijheid in de zorg

De Nederlandse gezondheidszorg wordt beschouwd als een van de beste van Europa. Toch is er ruimte voor verbetering. De gezondheidszorg in Nederland moet zich opmaken voor grote veranderingen, onder andere door de snel opkomende technologische ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en zelfmanagement....

Groepsprogramma voor leefstijlverandering bij diabetes type 2 slaat aan.

Zorgverzekeraar zet diabetespatiënt aan het roer Zorgverzekeraar VGZ geeft als eerste zorgverzekeraar in Nederland mensen met diabetes type 2 de mogelijkheid, via een pilot in 2015, mee te doen aan een groepsprogramma dat zich richt op het 'omkeren' van hun ziekte. De documentaire ‘Keer Diabetes2...