Politiek

Mondeling overleg Eerste Kamer met minister Schippers over zorgbezuiniging

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft met minister Schippers van VWS gesproken over de bezuinigingen op de zorgkosten voor inwoners van de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire (Caribisch Nederland). Vanaf 1 januari 2013 zou op het verzekerde pakket voor tandartszorg en fysiotherapie bezuinigd worden. Schippers heeft, voorafgaand aan het gesprek met de Eerste […]

Lees Meer

Besluit minister positief voor promovendi

Promoveren moet aantrekkelijk blijven en mensen in een wetenschappelijk promotietraject hebben recht op een fatsoenlijke en eerlijke arbeidspositie. Daarom is het verstandig dat minister Bussemaker van Onderwijs en Wetenschap heeft besloten om geen bursalenstelsel in te voeren, zoals het vorige kabinet voorstelde. Met dit plan zou de positie van de promovendus behoorlijk verslechteren. In het […]

Lees Meer