Politiek

sticker op producten met microplastics

Het CDA wil dat er stickers komen op producten met microplastics. Dat zijn hele kleine stukjes plastic die vaak verwerkt zitten in cosmetica en kleding. Deze microplastics zijn een plaag voor het milieu en bevatten veel giftige stoffen die in de voedselketen terecht komen. Door de sticker kunnen consumenten duidelijker zien dat deze stoffen in […]

Lees Meer

Beantwoording Kamervragen over reactie op IGZ-rapport

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over haar brief van 1 november 2012 inzake het IGZ-rapport “Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig” (29477-206). Inbreng VVD-fractie De […]

Lees Meer