Vrouw & Gezondheid

Niet-westerse vrouwen steeds later moeder

In 2008 werden niet-westerse vrouwen van de eerste generatie gemiddeld ruim een jaar later moeder dan in 1996. De gemiddelde leeftijd waarop autochtone vrouwen hun eerste kind kregen, steeg in die periode met bijna een half jaar. Verder hadden niet-westerse vrouwen in 2008 gemiddeld minder kinderen dan in 1996; autochtone vrouwen juist meer. Iraanse vrouwen […]

Lees Meer

Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2008 en cumulatief overzicht 1995-2008

Hierbij zend ik u het `Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2008 en cumulatief overzicht 1995-2008′.1 Met dit jaarverslag geeft het academisch ziekenhuis Maastricht (azM), gezamenlijk met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), een overzicht van de ontwikkeling van PGD sinds 1993. De drie centra geven inzicht in […]

Lees Meer