Zorg & ICT

Voorpaginanieuws

Archimedes wint van randomized clinical trial

Kaiser Permanente heeft gegevens van vele jaren over haar 8,2 miljoen leden in één groot, ge-anonimiseerd databestand samengebracht. In dat bestand zijn gegevens opgeslagen over patientenkenmerken, hun zorgvragen en ziekten, hun zorggebruik tot op laboratoriumuitslagen uitgesplitst en hun kosten. Tevens bevat het bestand gegevens over de eerstelijnscentra en ziekenhuizen zoals personeelsbestand, aantal consulten, opnamen en […]

Lees Meer

NPCF: Patiëntenorganisaties tevreden; informatievoorziening in de zorg niet gestopt

Ondanks dat de motie tot opschorting van de uitrol van het landelijk EPD door de Eerste Kamer is aangenomen, mogen zorgverleners vrijwillig blijven aansluiten op het EPD. Dit in tegenstelling tot berichtgeving in de media eerder deze week. Ook komt de elektronische uitwisseling in de zorg niet geheel tot stilstand; een consequentie van de motie […]

Lees Meer