Zorg & Kwaliteit

CQ-index Astma- en COPD ingekort en makkelijker in te zetten

De CQ-index vragenlijst voor ketenzorg bij astma en COPD is aangepast en ingekort, en is daardoor makkelijker en vaker in te zetten om de kwaliteit van deze zorg te meten. Dit vergroot de mogelijkheden om de kwaliteit van zorg voor astma- en COPD-patiënten te verbeteren.

Lees Meer

Uitwisseling kwaliteitsbeleid tussen Universitair Medische Centra waardevol

Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg werken de Universitair Medische Centra gezamenlijk aan verbeteringen. Vertegenwoordigers van de UMC’s vonden het waardevol om bij elkaar te komen en ervaringen en ontwikkelde methodieken met elkaar te delen over medicatieveiligheid, interne audit en perioperatieve zorg, zo blijkt uit een procesevaluatie van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van […]

Lees Meer