miljoenennota

NVZ – regels bekostiging zorg moeten eenvoudiger

De regels voor de bekostiging van de ziekenhuissector zijn te ingewikkeld geworden. Dat ziet we aan de problemen rondom de jaarrekeningen en declaraties van ziekenhuizen. Op Prinsjesdag roept de NVZ de betrokken partijen, waaronder de minister, op om op korte termijn te werken aan een oplossing: een versimpeling van deze regels. Eenvoudige regels passen in […]

Lees Meer

Kabinet maakt samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen mogelijk

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, ondersteunt het plan van het kabinet Rutte II om onderdelen van de AWBZ die gericht zijn op behandeling en verpleging onder de Zorgverzekeringswet te laten vallen. Verenso pleit er al jaren voor om de specialist ouderengeneeskunde via de Zorgverzekeringswet te financieren zodat hij de patiënt kan […]

Lees Meer