sos-arts

SOS-arts de zorg aan particulieren niet mag declareren

Het staat Maetis vrij om, in het kader van arbeidsgeneeskundige zorg, een contract te sluiten met SOS-arts.Minister Klink is van mening dat een initiatief als SOS-arts dient te opereren binnen het wettelijk kader van het Nederlandse zorgstelsel. Dit geldt eveneens voor andere innovatieve initiatieven die mogelijk kunnen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit, toegankelijkheid […]

Lees Meer

NZa: voorlopig geen tarief voor SOS-arts

NZa adviseert experiment zorg op afroep De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt geen zorgprestatie en tarief vast voor ‘zorg op afroep’. Reden hiervoor is dat deze vorm van zorg risico’s kent voor de kwaliteit, betaalbaarheid en organisatie van de basiszorg. Omdat de gevolgen moeilijk voorspelbaar zijn, adviseert de NZa minister Klink een experiment te starten met […]

Lees Meer