Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Minder proefdieronderzoek door testen met embryonale stamcellen

Effecten van giftige stoffen op de ongeboren vrucht meten MAASTRICHT / UTRECHT, 4 maart 2013 – Onderzoeker Peter Theunissen ontwikkelde de aanzet voor een nieuwe proefdiervrije test met embryonale stamcellen van muizen om de effecten van stoffen op de vorming van zenuwcellen te meten. Om geboorteafwijkingen door giftigheid van stoffen te voorkomen, verplicht huidige internationale […]

Lees Meer

Onderzoek naar natuurlijke vervangers van nitriet in vlees

Het Europese PHYTOME project (PHYTOchemicals to reduce nitrite in MEat products), dat 1 december 2012 is gestart, werkt aan de ontwikkeling van innovatieve vleesproducten waarbij het conserveermiddel nitriet wordt vervangen door natuurlijke stoffen afkomstig uit groenten en fruit. Van deze biologisch actieve stoffen (ook wel aangeduid met term phytochemicals), is bekend dat ze bijdragen aan […]

Lees Meer